بایگانی دسته: گوگل ادوردز AdWords – Google Ads

مطالب مربوط به گوگل ادورز آموزش ها و اخبار مرتبط با تبلیغات ادورز
گوگل ادورز به Google Ads تغییر یافته و گوگل گفته AdWords is now Google Ads. و از طریق آدرس https://ads.google.com/home قابل دسترسی می باشد.

تبلیغات در اکانت شخصی گوگل ادز (ادودرز)adwords بهتر است یا با واسطه

همانطور که می دانید گوگل ادوردز و گول ادز یکی شده و الان با نام  گول ادز با نشانی

https://adwords.google.com قابل دسترسی می باشد.

ادامه خواندن تبلیغات در اکانت شخصی گوگل ادز (ادودرز)adwords بهتر است یا با واسطه